بهداشت دهان و دندان

بوغدا آشی؛غذای محلی خوشمزه استان زنجان

اصولا هر شهر و استانی با توجه به طبیعت و پیشینه خود غذا های محلی مختص به خود را دارد. هر چند ممکن است غذا هایی با عنوان یکسان در شهر های مختلف به شیوه های متفاوت طبخ گردد دلیل آن هم شرایط طبیعی و محیطی هر محل است که افراد متناسب با آن دستور پخت های متفاوتی...

29 بهمن 1399

خبرنگاران بهداشت دهان و دندان در دوران کرونا باید بیشتر رعایت گردد

بجنورد- خبرنگاران - دندانپزشک متخصص ریشه دندان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در شرایط شیوع بیماری کووید 19 بهتر است که افراد به دلیل خشکی دهان و افزایش تنفس دهانی، بهداشت فردی را با حساسیت بیشتری رعایت نمایند.

24 آبان 1399