هوش مصنوعی

برگزاری آنلاین اولین کارگاه آشنایی با دستگاه های تصویربرداری پزشکی

اولین کارگاه آشنایی با دستگاه های تصویربرداری پزشکی به همت مرکز انفورماتیک سلامت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد.

19 مهر 1399