جملات عاشقانه و رمانتیک دلبری

به گزارش وبسایت دانشجویی، جملات عاشقانه از قلب عاشق برمی آیند و حس بی نظیر عشق را به معشوق منتقل می کنند. در مطلب حاضر جملات عاشقانه ناب و جدید، جملات دلبری برای همسر، متن عاشقانه دلبر جان، جملات عاشقانه برای مخاطب خاص و عاشقانه های کوتاه گردآوری شده اند. این جملات رمانتیک را بخوانید و بصورت پیامک عاشقانه برای عشقتان ارسال کنید.

جملات عاشقانه و رمانتیک دلبری

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - جملات عاشقانه زیبا فرا سوی دوست داشتن های معمولی از عشق سخن می گویند. این کلمات رمانتیک عاشقانه نشان دهنده نهایت علاقه به مهم ترین فرد زندگی هستند. در ادامه مطلب جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص، جملات دلبری برای همسر و متن دوست داشتن عاشقانه را مطالعه کنید.

در ادامه می خوانید:
  • جملات عاشقانه جدید
  • جملات رمانتیک و عاشقانه کوتاه
  • جملات عاشقانه بلند
  • جملات عاشقانه برای مخاطب خاص
  • جملات دلبری برای همسر

جملات عاشقانه جدید

تو …نمی دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می دهم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

تسبیحی بافته ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برای شادمانی ات دعا کنم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

اتفاقِ عشق بینِ من و توست، نگران نباش. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

گفتم برایت می میرم. تو خندیدی ولی من از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

وقتی سردم می شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

من از چشمان تو چیزی نمی خواهم به جز گاهی نگاهی.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می کنم، کنارت می نشینم، روی سینه ات به خواب می روم.

فخری برزنده

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ خبرنگاران نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می ماند همیشه با من است.

دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دستت را که می گیرم می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست. می دانم ماندنی تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده هایم می خندی، برای گریه هایم شانه می شوی. می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی. پس همیشه در قلبم می مانی.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند. محکم ترین برهان عشق، اعتماد است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوست داشتن به حرف نیست. به وقتیه که برات میذاره، به ارزشیه که برات قائل میشه، به دلگرمیه که بهت میده، اما وقتی طرفت همش نیست، وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی، این دوست داشتن نیست. دوست داشتن این نیست که جاخالی هاشون رو با تو پر کنند. اینه که به خاطر تو جاخالی کنند.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می خواهمت وقتی می خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

کلمات دلبری برای معشوق

بیشتر بدانید: گلچین جملات عاشقانه برای شوهر

جملات عاشقانه کوتاه

من برای هرکاری دلیلی دارم جز خیره ماندن به تو.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

اعتیاد به آغوشت را ترک نخواهم کرد.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

امروز بیشتر از دیروز دوستت می دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

می نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی پایانست.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

مانند پاییز می مانی. آدم نمی داند چه بپوشد، وقت دیدنت.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

آغوش تو آرام ترین جای زمین است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

نفس نمی کشد هوا

قدم نمی زند زمین

سکوت می کند غزل

بدون تو یعنی همین

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

متن دلبری خاص و عاشقانه

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

پر از عاشقانه ای تو، دیگر از خدا چه بخواهم؟

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

به ارتفاع ابدیت، دوستت می دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوستت دارم گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوست داشتن تو را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

بهشت همین جاست. همین جا که صدای قلبت را خوب می شنوم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دنیای من قد شانه های توست همان جا که من گم می شوم و آرامش مرا پیدا می کند.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

تو که باشی دوستت دارم قشنگ ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

پشت ترافیک ذهنم، تو یک آهنگ آرومی.

حرفای دلبری از همسر

بیشتر بخوانید: مجموعه بهترین جملات انگیزشی عاشقانه

جملات عاشقانه بلند

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و پیروز جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند. زنان، بزرگ ترین معجزه آفرینش اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ شان بود.

نرگس صرافیان

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

وقتی نگاهت را دارم احساس می کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

چه دلنشین است صدایت که با باران هم خوانی می کند آنگاه که می گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می کنم و می گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی تر از آن نیست که تکرار می کنی: دوستت دارم!

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می شود دوست می دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم. تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم تا دست هایت را پر کنم از محبت. می خواهم پروانه ای باشم که گل پیراهنت را می بوید و چیزی نمی خواهم جز این که شاهزاده رؤیاهایم باشی.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می توانم از تو مهربان ترین مرد را بسازم.

بیشتر بدانید: جملات فوق العاده عاشقانه برای همسر

جملات عاشقانه برای مخاطب خاص

حرف های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم بچگانه تر از آنچه فکر کنی.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

امتداد بازوانت می شود پایانی دلدادگی. می شود همان گوشه دِنجی که راحت می توان جان داد.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

شانه هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه های بی قراری ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه ات با شوق شرکت می کنم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

با تو بودن برایم بهترین لحظات زندگی است و من وجود پر مهر و سرشار از عشق تو را در کاشانه قلبم به وضوح می بینم و می دانم با تو می شود به خدا رسید.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

تو سرما بخوری، من هم می خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی ست. نه به ویروس ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

گاهی برای از تو نوشتن کم می آورم. باور کن تمامی این شعرها بهانه است. تنها می خواستم بگویم: دلم برایت تنگ شده.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

از پایانی خیالت تا هر کجا بروی به هم می رسیم. زمین بی فایده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

راز خوشبختی من امروز در دستان تو است و تمام من در چشمان تو خلاصه شده.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

سرم که به شانه ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

می دونی اگه یه روز پادشاه بشم بزرگترین آرزوم چیه؟ می خوام تو بشی تاج سرم.

تیکه کلام های دلبری

جملات عاشقانه برای همسر

شمردن بلد نیستم اما تا دلت بخواهد دوست داشتن بلدم. یک وقت هایی هم می شود که یکی را، دو بار دوست داشته باشم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

با تمام مداد رنگی های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

چه حال خوبیست هوای دو نفره. دست های دو نفره، یک آهنگ دنج و جاده یک طرفه. من باشم و تو باشی و دوست داشتنی که تمام نشود.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم داشت. وقتی سخت در آغوشم می کشی و استشمامِ عطرِ نفس هایت جانی تازه می بخشد؛ به روحی که عشق را نمی شناخت.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

از تو متشکرم که دوستت دارم. تو، می توانستی جورِ دیگری باشی، جوری که هرگز نتوانم دوستت بدارم.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید...

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

دم چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش. از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

می شه بی خیالِ دنیا بود، می شه آروم بود، می شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می شه عاشق بود، می شه اگر تو دستامو بگیری.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

زندگی همینه: انتظار یه آغوش بی منت، یه بوسه بی عادت، یه دوستت دارم بی علت. باور کن که زندگی همین دوست داشتن های ساده است.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥

آنچه تقدیم شد جملات رمانتیکی بود که امیدواریم نظر شما را به خود جلب کرده باشد. شما کدام متن عاشقانه برای معشوقه را دوست داشتید؟ جملات عاشقانه تان را با ما درمیان بگذارید. در پایان پیشنهاد می کنیم 40 جمله جذاب و جادویی برای پیامک صبح بخیر به همسر را نیز بخوانید و از این جملات استفاده کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 3 اسفند 1399 بروزرسانی: 3 اسفند 1399 گردآورنده: nbdfars.ir شناسه مطلب: 280

به "جملات عاشقانه و رمانتیک دلبری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جملات عاشقانه و رمانتیک دلبری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید