شرایط استان ها در هفته 90 اپیدمی کرونا ، بی خیالِ پروتکل های بهداشتی نشوید

به گزارش وبسایت دانشجویی، علی رغم سرعت گرفتن واکسیناسیون علیه پاندمی قرن در کشور، همچنان درصد رعایت پروتکل های ضد کرونایی پایین و در حد 47 درصد است. از سوی دیگر افزایش شاخص موارد بستری در برخی استان ها در هفته 90 اپیدمی کووید 19، نشان می دهد که همچنان باید مراقب کرونا بود؛ چراکه تنها طی چند روز می تواند مانند آنچه در پیک پنجم شاهد بودیم را رقم زند...

شرایط استان ها در هفته 90 اپیدمی کرونا ، بی خیالِ پروتکل های بهداشتی نشوید

به گزارش خبرنگاران، طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 31 هزار و 575 نفر رسیده است که از این تعداد 5 میلیون 683 هزار و 458 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. با این حال متاسفانه مجموع جان باختگان این بیماری در کشورمان به 128 هزار و 42 نفر رسید.

شرایط پوشش واکسیناسیون کرونا در کشور

در عین حال با افزایش سرعت واکسیناسیون در کشور تا روز گذشته 22 آبان ماه 1400، بنابر اعلام وزارت بهداشت، 55 میلیون و 576 هزار و 533 نفر دُز اول، 42 میلیون و 183 هزار و 468 نفر دُز دوم و 421 هزار و 399 نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. مجموع واکسن های تزریق شده در کشور نیز به 98 میلیون و 181 هزار و 400 دُز رسید و بر این اساس به گفته وزارت بهداشتی ها پوشش کامل دز اول واکسیناسیون علیه کووید 19 در کشور به 65 درصد رسیده است.

همچنین طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی در کشور که در 21 آبان ماه 1400 از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شد، 26 شهرستان در شرایط قرمز، 87 شهرستان در شرایط نارنجی، 222 شهرستان در شرایط زرد و 113 شهرستان در شرایط آبی قرار دارند.

فرایند اپیدمی در کشور

در عین حال بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر مصادف با هفته 90 اپیدمی در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 53322 مورد، تعداد موارد بستری تازه 8338 مورد و تعداد موارد فوتی تازه 964 مورد بوده است.

مرور فرایند همه گیری در استان های کشور در هفته سوم آبان ماه

تهران

در استان تهران در هفته سوم آبان ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 2427 مورد، تعداد موارد بستری تازه 1015 مورد و تعداد موارد فوتی تازه 135 نفر بوده است.

در هفته اخیر موارد بستری استان تهران کاهش مختصر و موارد فوت کاهش را نشان می دهد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

ایلام

در این هفته فرایند بستری و موارد فوت استان، افزایش یافته است. اندازه بروز موارد بستری همچنان در بالاترین اندازه نسبت به میانه کشور قرار گرفته است و اندازه مرگ و میر استان نیز از میانه کشور بیشتر شده است.

سمنان

برای چندمین هفته متوالی فرایند بستری افزایش و فوت نیز افزایش یافته است. اندازه بروز موارد بستری به رتبه دوم کشور صعود کرده و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور بیشتر شده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری بالاتر از میانه کشور و مورتالیتی استان نیز از میانه کشور بیشتر شده است.

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر ایستایی فرایند بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می شود. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ و میر از میانه کشور کمتر شده است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از میانه کشوری بیشتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته، اما موارد فوت استان افزایش شاخص داشته است. اندازه موارد بستری از حد میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ و میر استان نیز از حد میانه کشور بالاتر رفته است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان هنوز از میانه کشور بالاتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری افزایش شاخص و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر شده و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر شده است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر از میانه کشور بیشتر است.

چهارمحال بختیاری

فرایند بستری و فوت کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور بالاتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش شاخص و موارد فوت استان فرایندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ و میر تقریبا به میانه کشور رسیده است.

قزوین

موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور بالاتر و مورتالیتی از حد میانه کشور بیشتر شده است.

لرستان

موارد بستری فرایندی ایستا و موارد فوت استان کاهش مختصر نشان می دهد. بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری فرایندی ایستا و موارد فوت استان فرایندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر از میانه کشور بیشتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری معادل میانه کشور و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور اندکی پایین تر رفته است.

اردبیل

در هفته اخیر فرایند بستری ایستا و موارد فوت استان افزایش شاخص نشان می دهد. اندازه بروز معادل میانه کشور شده و اندازه مرگ و میر استان با صعود هفته اخیر به میانه کشور نزدیک شده است.

مرکزی

فرایند بستری و موارد فوت استان در هفته اخیر کاهش نشان می دهد. بروز موارد بستری معادل میانه کشور شده و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور بالاتر است.

زنجان

در هفته اخیر ایستایی فرایند بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می شود. اندازه بروز موارد بستری معادل میانه کشور و اندازه مرگ و میر از میانه کشور پایین تر است.

البرز

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می شود. بروز موارد بستری مختصری کمتر از میانه کشور شده و اندازه مرگ و میر از میانه کشور پایین تر است.

قم

در هفته اخیر کاهش موارد بستری و فوت استان مشاهده می شود. بروز موارد بستری کمی پایین تر از میانه کشور و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر برای چندمین هفته متوالی ایستایی فرایند بستری و موارد فوت استان مشاهده می شود. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

اصفهان

فرایند بستری در این هفته کاهش و فوت استان فرایندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر شده ولی اندازه مرگ و میر هنوز از میانه کشور بیشتر است.

فارس

در این هفته موارد بستری فرایندی ایستا داشته است و در موارد فوت فرایندی نزولی مشاهده می شود. اندازه بروز موارد بستری از حد میانه کشور کمتر و اندازه مورتالیتی از میانه کشور بالاتر است.

خراسان رضوی

فرایند بستری چندین هفته ایستا بوده و موارد فوت افزایش مختصر نشان می دهد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر استان از حد میانه کشور کمتر است.

گیلان

در هفته اخیر فرایند بستری افزایش مختصر و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر از میانه کشور کمتر است.

بوشهر

فرایند موارد بستری افزایش و موارد فوت استان فرایندی ایستا داشته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه بستری از میانه کشور کمتر است.

گلستان

فرایند بستری و فوت به مدت چندین هفته ایستا بوده است. اندازه بروز بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش شاخص داشته و موارد فوت استان کاهش نشان می دهد. اندازه بروز بیماران بستری و مورتالیتی از میانه کشور کمتر است.

هرمزگان

موارد بستری استان کاهش مستمر داشته و موارد فوت استان در هفته اخیر نیز کاهش شاخص نشان می دهد. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

خوزستان

موارد بستری استان در این هفته کاهش یافته و موارد فوت فرایندی ایستا نشان می دهد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور کمتر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 دی 1400 بروزرسانی: 5 دی 1400 گردآورنده: nbdfars.ir شناسه مطلب: 741

به "شرایط استان ها در هفته 90 اپیدمی کرونا ، بی خیالِ پروتکل های بهداشتی نشوید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط استان ها در هفته 90 اپیدمی کرونا ، بی خیالِ پروتکل های بهداشتی نشوید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید