فقط 6 روز برای کاندیدا شدن فرصت دارید!

به گزارش وبسایت دانشجویی، مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درحالی اواخر اردیبهشت ماه برگزار می گردد که افراد متقاضی کاندیدا شدن برای اعضای هیات مدیره این شرکت ها هستند، تنها تا 28 فررودین ماه فرصت دارند مدارک خود را در سامانه ستان بازگزاری نمایند.

فقط 6 روز برای کاندیدا شدن فرصت دارید!

به گزارش خبرنگاران، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته، مشمولان این سهام بین انتخاب روش مستقیم و روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود حق انتخاب داشتند و از میان 49 میلیون نفر سهام دارد، 30 میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب نموده و سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.

شرکت هایی که اکنون ارزش دارایی آن ها که درواقع همان سرمایه مشمولان است، بین سه تا بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده و افزایش یا کاهش این دارایی به عملکرد اعضای هیات مدیره آن ها وابسته است. اعضایی که قرار است اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه توسط مشمولان انتخاب شوند.

در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار از همه افرادی که متقاضی کاندیدا شدن برای اعضای هیات مدیره شرکت ها هستند دعوت نموده تا نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک خود در سامانه ستان اقدام نمایند.

ضروری است اشخاص حقیقی جهت ثبت نام در سامانه ستان به آدرس setan.seo.ir مراجعه نمایند و سپس به وسیله کلید ثبت نام اشخاص حقیقی مطابق تصویر زیر اقدام نمایند.

با انتخاب کلید ثبت نام اشخاص حقیقی، فرم ثبت نام به شکل زیر نمایش داده می گردد. نیازی به زدن گزینه نماینده موسسین هستمبرای ثبت نام متقاضیان تایید صلاحیت شرکت های گذاری استانی نیست.

اگر کاربر در زمان ثبت نام پیغامی مبنی بر این دریافت کرد که لطفا مشخصات فردی را آنالیز و در صورت درست بودن ثبت نام نمایید به این معنی است که اطلاعـات شـخصی او قبلا در سیسـتم ثبت شده که لازم اسـت کاربر صحت ایـن اطلاعات را بررسـی کند و در صورت درسـت بودن بـر روی ثبـت اطلاعـات کلیک کنـد. در غیـر این صورت با پشـتیبانی سـامانه تمـاس بگیرد.

مرحله دوم، تکمیل اطلاعات پروفایل

پس از ثبت نام لازم اسـت شـخص با اسـتفاده از نـام کاربری و رمـز عبور، وارد کاربری خود شـود. شـود و از طریـق کلیـک بـر روی ویرایـش پروفایـل کاربر باید اقدام به تکمیل اطلاعات شخصی خود کند. ایـن آیتـم شـامل صفحـات اطلاعـات اصلـی، اطلاعـات وابسـتگان، سـوابق سـکونت، سـوابق تحصیلی، سـوابق شـغلی، سـوابق تخلفاتی، شرایط سـهامداری اشـخاص تحصیلـی، سـوابق حرفـه حقیقـی و دانلـود پرسشـنامه اسـت.

مرحله سوم، ایجاد دسترسی

لازماسـت داوطلبـان عضویـت در هیئت مدیره به شـرکت های سـرمایهگذاری استانی دسترسی دهند. بـه منظـور ارائـه دسترسـی، باید پـس از ورود بـه کاربـری بـر روی گزینـه مدیریـت ها کلیـک شـود.

مرحله چهارم، ارسال درخواست تایید صلاحیت

ضروری است صلاحیت عمومی و حرفه ای متقاضیان عضویـت در هیئت مدیـره انـواع نهادهای مالـی، از طریـق ارسـال درخواسـت فرآینـد صلاحیـت مدیـران توسـط سـازمان بـورس بررسـی گردد. ایـن درخواسـت توسـط نهاد اقتصادی (شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی) انجام میگردد.

آنالیز درخواست توسط سازمان

پس از ارسـال درخواسـت به سـازمان مراحل بررسـی صلاحیت متقاضی شروع می گردد. ممکن است درخواست بـه دلیـل نقـص اطلاعـات فـرد جهـت اصلاح بـه شـرکت بازگردانده شـود که در ایـن صـورت فرآیند نیـاز به برطرف نقـص اطلاعـات پروفایل متقاضی مطابق با یادداشـت های کارشناسـان و ارسـال مورد توسـط شـرکت دارد.

اتمام آنالیز

نتیجـه درخواسـت بررسـی صلاحیت فرد بـه صورت تایید، عـدم تایید و یا تایید مشـروط برای متقاضی ارسـال مـی شـود. در صورت تایید، درخواسـت بـا شرایط ثبت اطلاعات روزنامه رسـمی به کارتابل شـرکت برگردانده مـی شـود.

تـا زمانـی که اطلاعـات روزنامـه در این مرحله وارد نشـود و مجـددا کار به سـازمان بازگردانده نشـود، نام شـخص در لیسـت هیئت مدیره شـرکت اضافه نمی شـود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 11 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 11 اردیبهشت 1400 گردآورنده: nbdfars.ir شناسه مطلب: 416

به "فقط 6 روز برای کاندیدا شدن فرصت دارید!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فقط 6 روز برای کاندیدا شدن فرصت دارید!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید