کد خبر: ۱۰۷۷۵۱
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰
گروه جهادی شهدای بسیج دانشجویی صفاشهر به مدت 10 روز در یکی از روستاهای شهرستان خرم بید در عرصه های عمرانی، فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، پزشکی و مشاوره خدمات رسانی کرد.
گروه جهادی شهدای بسیج دانشجویی صفاشهر  با شرکت ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور در یکی از روستاهای شهرستان خرم بید در عرصه های عمرانی، فرهنگی، اقتصاد مقاومتی، پزشکی و مشاوره به مدت ۱۰ خدمت رسانی کرد.
 
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۵-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۷-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۸-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۹-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۱۲-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۱۴-(2)-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۱۴-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۷-۰۶-(Copy).jpg

photo_2017-07-15_23-19-25-(Copy).jpg

photo_2017-07-15_23-19-34-(Copy).jpg

photo_2017-07-15_23-19-45-(Copy).jpg

 
photo_2017-07-15_23-19-50-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۳-(2)-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۷-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۹-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۱-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۳-(2)-(Copy)-(1).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۳-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۷-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۵۸-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۲-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۴-(Copy).jpg


photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۲۳-(Copy)-(1).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۲۵-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۲۹-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۳۳-(Copy).jpg
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۰-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۲۳-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۰۰-(Copy)-(1).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۳۶-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۳۸-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۴۱-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۴۲-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۴۳-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۴۵-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۲-(2)-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۲-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۶-(Copy).jpg

photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۱-۴۶-(Copy)-(1).jpg


photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۹-۰۲-۱۸-(Copy).jpg
نام:
ایمیل:
* نظر: